ARD-I25/4P 浪涌保护器 ARD系列

阅读次数:1521     发布时间:2023-05-09

ARD系列浪涌保护器选型参数表;BNG系列浪涌保护器选型参数表


所属类别型号名称主要参数说明
保护模式Uc(V)Imax(kA)In(kA)Up(kV)Iimp(kA)Uoc(kV)实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源ARD-120-S/1PL-PE385120602.5//T2
ARD-120-S/2PL-PE/N-PE385120602.5//T2
ARD-120-S/3PL-PE385120602.5//T2
ARD-120-S/4PL-PE/N-PE385120602.5//T2
ARD-120/1PL-PE385120602.5//T2
ARD-120/2PL-PE/N-PE385120602.5//T2
ARD-120/3PL-PE385120602.5//T2
ARD-120/4PL-PE/N-PE385120602.5//T2
ARD-I25/1PL-PE385//1.525/T1
ARD-I25/2PL-PE/N-PE385//1.525/T1
ARD-I25/3PL-PE385//1.525/T1
ARD-I25/4PL-PE/N-PE385//1.525/T1
ARD-80-S/385/2PL-PE/N-PE38580402.2//T2
ARD-80-S/385/3PL-PE38580402.2//T2
ARD-80-S/385/4PL-PE/N-PE38580402.2//T2
ARD-40-S/385/2PL-PE/N-PE38540201.5//T2
ARD-40-S/385/3PL-PE38540201.5//T2
ARD-40-S/385/4PL-PE/N-PE38540201.5//T2
ARD-20-S/385/2PL-PE/N-PE27520101.2//T2
ARD-20-S/385/3PL-PE27520101.2//T2
ARD-20-S/385/4PL-PE/N-PE27520101.2//T2
ARD-80/385/2PL-PE/N-PE38580402.2//T2
ARD-80/385/3PL-PE38580402.2//T2
ARD-80/385/4PL-PE/N-PE38580402.2//T2
ARD-40/385/2PL-PE/N-PE38540201.5//T2
ARD-40/385/3PL-PE38540201.5//T2
ARD-40/385/4PL-PE/N-PE38540201.5//T2
ARD-20/385/2PL-PE/N-PE27520101.2//T2
ARD-20/385/3PL-PE27520101.2//T2
ARD-20/385/4PL-PE/N-PE27520101.2//T2
BNG-80-S/385/2PL-PE/N-PE38580402.2//T2
BNG-80-S/385/3PL-PE38580402.2//T2
BNG-80-S/385/4PL-PE/N-PE38580402.2//T2
BNG-40-S/385/2PL-PE/N-PE38540201.5//T2
BNG-40-S/385/3PL-PE38540201.5//T2
BNG-40-S/385/4PL-PE/N-PE38540201.5//T2
BNG-20-S/385/2PL-PE/N-PE27520101.2//T2
BNG-20-S/385/3PL-PE27520101.2//T2
BNG-20-S/385/4PL-PE/N-PE27520101.2//T2
BNG-80/385/2PL-PE/N-PE38580402.2//T2
BNG-80/385/3PL-PE38580402.2//T2
BNG-80/385/4PL-PE/N-PE38580402.2//T2
BNG-40/385/2PL-PE/N-PE38540201.5//T2
BNG-40/385/3PL-PE38540201.5//T2
BNG-40/385/4PL-PE/N-PE38540201.5//T2
BNG-20/385/2PL-PE/N-PE27520101.2//T2
BNG-20/385/3PL-PE27520101.2//T2
BNG-20/385/4PL-PE/N-PE27520101.2//T2
上一篇:TDXD58(320-20)/4P浪涌保护器 TDXD系列

下一篇:A1-MLC-1354 四路智能照明控制继电器模块

综合信息

信息中心

Information