HMO125-I /4P 浪涌保护器

阅读次数:1407     发布时间:2023-05-11

HMO系列浪涌选型参数表

所属类别型号名称主要参数说明
保护模式Uc(V)Imax(kA)In(kA)Up(kV)Iimp(kA)实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源HMO125-I /1P/385//1.825T1
HMO125-I /2PL-PE/N-PE385//1.825T1
HMO125-I /3PL-PE385//1.825T1
HMO125-I /4PL-PE/N-PE385//1.825T1
FNO125-I /1P/385//1.825T1
FNO125-I /2PL-PE/N-PE385//1.825T1
FNO125-I /3PL-PE385//1.825T1
FNO125-I /4PL-PE/N-PE385//1.825T1
HMO420/2PL-PE/N-PE38520101.4/T2
HMO420/3PL-PE38520101.4/T2
HMO420/4PL-PE/N-PE38520101.4/T2
FNO420/2PL-PE/N-PE38520101.4/T2
FNO420/3PL-PE38520101.4/T2
FNO420/4PL-PE/N-PE38520101.4/T2
HMO440/2PL-PE/N-PE38540201.5/T2
HMO440/3PL-PE38540201.5/T2
HMO440/4PL-PE/N-PE38540201.5/T2
FNO440/2PL-PE/N-PE38540201.5/T2
FNO440/3PL-PE38540201.5/T2
FNO440/4PL-PE/N-PE38540201.5/T2
HMO480/2PL-PE/N-PE38580402/T2
FNO440/3PL-PE38580402/T2
FNO440/4PL-PE/N-PE38580402/T2
FNO480/2PL-PE/N-PE38580402/T2
FNO480/3PL-PE38580402/T2
FNO480/4PL-PE/N-PE38580402/T2
HMO1100/1PL/N-PE385120602/T2
FNO1100/1PL/N-PE385120602/T2

1 (43).jpg

上一篇:PRD1 25 3P+N

下一篇:iFL-40/4PF 浪涌保护器

综合信息

信息中心

Information