BEC-100B/4P 电涌保护器SPD

阅读次数:1577     发布时间:2023-05-25


所属类别型号名称主要参数说明
保护模式Uc(V)Imax(kA)In(kA)Up(kV)Iimp(kA)实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源BEC-20D/1PL-PE27520101.2/T2
BEC-20D/2PL-PE、N-PE27520101.2/T2
BEC-20D/3PL-PE27520101.2/T2
BEC-20D/4PL-PE、N-PE27520101.2/T2
BEC-40C/1PL-PE32040201.5/T2
BEC-40C/2PL-PE、N-PE32040201.5/T2
BEC-40C/3PL-PE32040201.5/T2
BEC-40C/4PL-PE、N-PE32040201.5/T2
BEC-60B/1PL-PE38560402.1/T2
BEC-60B/2PL-PE、N-PE38560402.1/T2
BEC-60B/3PL-PE38560402.1/T2
BEC-60B/4PL-PE、N-PE38560402.1/T2
BEC-RMON-20D/1PL-PE27520101.2/T2
BEC-RMON-20D/2PL-PE、N-PE27520101.2/T2
BEC-RMON-20D/3PL-PE27520101.2/T2
BEC-RMON-20D/4PL-PE、N-PE27520101.2/T2
BEC-RMON-40C/1PL-PE32040201.5/T2
BEC-RMON-40C/2PL-PE、N-PE32040201.5/T2
BEC-RMON-40C/3PL-PE32040201.5/T2
BEC-RMON-40C/4PL-PE、N-PE32040201.5/T2
BEC-RMON-60B/1PL-PE38560402.1/T2
BEC-RMON-60B/2PL-PE、N-PE38560402.1/T2
BEC-RMON-60B/3PL-PE38560402.1/T2
BEC-RMON-60B/4PL-PE、N-PE38560402.1/T2
BEC-80B/4PL-PE、N-PE38580502.5/T2
BEC-RMON-80B/4PL-PE、N-PE38580502.5/T2
BEC-120B/1P/385120802.5/T2
BEC-100B/385/20220T1
信号BEC-V485线-地/X-C18V AC//0.5/C2:10kV/5kA
BECRJ45-100B线-地/X-C8V DC//0.7/C2:5kV/2.5kA


上一篇:OVR T1-T2 N 50-440s P QS 浪涌SPD

下一篇:HMO125-I /4P 过电压浪涌保护器

综合信息

信息中心

Information